Dětská jóga

Parampará - jógová školička

Pro všechny děti od 4 do 8 let.

Cvičení jógy dětem přináší radost, pohyb sebevědomí. Jóga dětem pomáhá lépe vnímat své tělo a respektovat sebe i své okolí v nesoutěživém prostředí. Jóga učí děti harmonii. Naučí děti odpočívat, rozvíjí jejich fantazii a pomáhá jim čelit stresovým situacím.

Co děti cvičením jógy získají?

 • Pevnější a zdravější tělo, osvojení správného držení těla
 • Lepší koordinaci, rovnováhu a ladnější pohyby
 • Lepší soustředění
 • Lepší vnímání a ovládání svého těla
 • Lepší a mnohdy i delší spánek, umění relaxovat
 • Snadnější zvládání stresových situací
 • Rozvoj fantazie a představivosti
 • Základ pro celoživotní duševní pohodu a zdraví
 • Úctu k sobě i okolí
 • Radost
 • Ohleduplnost
 • Rozvoj slovní zásoby
 • Jóga rozvíjí u dětí zábavnou formou důležité dovednosti v nesoutěživém prostředí, a tak je výborným doplňkem ostatních soutěžních sportů

Zkrátka budeme si cvičit, hrát, zpívat, povídat, kreslit, vymýšlet si a mít se spolu krásně.