Teen jóga

Pro dívky od 11 let.
Děti staršího školního věku jsou klidnější a jóga v nich ještě více prohlubuje schopnost soustředění. Pomáhá také vyrovnávat disbalance v těle a zmírňuje problémy spojené s růstovým spurtem.
Do lekcí jsou zařazovány podobné jógové sestavy jako u dospělých, s vyjímkou dlouhých výdrží v polohách. Je zařazováno opakování pozic s kratší dobou výdrže.
Tento věk se vyznačuje určitou nestálostí a hledáním hodnot a citově aplikovaná jóga může pomoci najít zdravý přístup k životu a pohledu na svět.
Je také ideální jako doplňková aktivita k jiným sportům, platí tady však stále zásada nesoutěžního prostředí!!!
A tak zveme všechny děti mladšího a staršího věku k lekcím jógy, kde se naučí zdravému dýchání, koncentraci, uvědomění vlastního těla, protažení a relaxaci.